Sofinanciranje

Projekt: Nakup nove linije »Harden« za ekstrudiranje cevi, nakup 3 kosov kolaborativnih 6 osnih robotov TM5 in izgradnja novega nadstreška

Naziv ukrepa M6: Razvoj kmetij in podjetij

Podukrep M6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Operacija:

 • Nakup opreme strojev in naprav
 • Ureditev objektov

Namen podpore: podpora naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju

Cilji podukrepa:

 • vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju;
 • izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;
 • krepitev podjetništva na podeželju.

Cilji projekta:

 • Razvoj dejavnosti podjetja na podeželju;
 • Povečanje števila zaposlenih;
 • Varovanje okolja;
 • Podnebne spremembe in prilagoditev nanje.

Rezultati projekta:

 • Nova tehnološka oprema, ki zagotavlja večje zmogljivosti proizvodnje
 • 1 nova zaposlitev
 • Zmanjšanje vplivov na okolje
 • Energetska učinkovitost tehnološke opreme

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj.
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.