Sofinanciranje NextGenerationEU

Projekt: Nakup, dobava in montaža dveh linij za brizganje plastike.

Namen podpore: projekt financira Evropska unija, in sicer v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«. Projekt je v NOO uvrščen v komponento C3 K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest.

Opis projekta: V sklopu projekta bomo razširili našo proizvodnjo z dvema novima linijama za brizganje plastike.

Pričakovani cilji projekta:

  • Posodobiti, digitalizirati in avtomatizirati proizvodni proces,
  • Povečati proizvodne zmogljivosti podjetja,
  • Povečati konkurenčnost in dodano vrednost na zaposlenega
  • Povečati delež recikliranih materialov v proizvodnji tudi najbolj zahtevnih izdelkov.
  • Zmanjšati porabo električne energije v proizvodnji na proizvedeni izdelek
  • Zmanjšati količino izpustov CO2 v proizvodnji na proizvedeno količino izdelkov.
  • Zmanjšati količino odpadnega materiala, čistil, olj in maziv.
  • Zmanjšati porabo surovin in materialov na proizvedeni kos.
  • Podjetje bo povečalo uporabnost materiala
  • Podjetje bo proizvajalo izdelke, ki se v veliki meri lahko reciklirajo.

Vrednost projekta: 128.322,00 eur

Vrednost sofinanciranja EU: 77.941,00 eur

Trajanje projekta: marec 2022 – september 2023

Povezava na enotno spletno stran Načrta za okrevanje in odpornost je tukaj.
Povezava na spletno stran Evropska sredstva je tukaj.